Omge dig av människor
som stöttar dig.

 

 OM HÄLSOAKADEMIN EUROPA AB    FÖRETAG UTBILDNING     PRIVAT UTBILDNING     INSPIRATIONSKVÄLL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

Partneravtal med Lunds universitet

Hälsoakademin Europa AB har ett nära och omfattande samarbete med Institutionen för Service Management vid Lunds Universitet.

Det innebär att studenterna på universitetet kommer i kontakt med oss regelbundet under utbildningen, bland annat genom föreläsningar, fallstudier, akademiska projektarbeten samt handledning i uppsatsarbeten.

Läs mer här