Här kan du ladda ner  utbildningsbeskrivningar
och anmälningsblankett som pdf-filer för utskrift

Anmälningsblankett

Certifierad Coach

Certifierad Rehabiliteringskonsult

Dipl. Stress- och Friskvårdsterapeut

 

© 2006 Hälsoakademin Europa AB

 OM HÄLSOAKADEMIN EUROPA AB    FÖRETAG UTBILDNING     PRIVAT UTBILDNING     INSPIRATIONSKVÄLL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

Privat utbildning

Våra utbildningar är baserade på de senaste forskningsrönen som vi gör tillämpbara för livet och arbetslivet. Vi har valt den kognitiva metodiken för att du ska kunna arbeta seriöst och nå önskade resultat.

Samtliga utbildningar ger dig såväl en inre som en yttre resa. Kombinationen av teori och praktik gör att du lär dig hur du ska använda dina kunskaper.

Ett kompetensråd som består av specialister garanterar för att det du lär dig är väl beprövade teorier. Föreläsare från näringsliv/universitet ger dig ytterligare kvalitetssäkring. Varje föreläsning hos oss blir spännande, intressant och givande!

Genom ett finansieringsavtal med Handelsbanken, där du har möjlighet att betala 700 kr/månad för din utbildning, har vi också breddat möjligheten att låta viljan och inte ekonomin styra lusten att utbilda sig.

     Certifierad Coach  

     
Certifierad Rehabiliteringskonsult

     Diplomerad Stress/Friskvårdsterapeut

     Rehabiliteringsprogram


     Ramavtal Försäkringskassan    
   

     
Beställ broschyr