H�r kan du ladda ner  utbildningsbeskrivningar
och anm�lningsblankett som pdf-filer f�r utskrift

Anm�lningsblankett

Certifierad Coach

Certifierad Rehabiliteringskonsult

Dipl. Stress- och Friskv�rdsterapeut

 

� 2006 H�lsoakademin Europa AB

 OM H�LSOAKADEMIN EUROPA AB    F�RETAG UTBILDNING     PRIVAT UTBILDNING     INSPIRATIONSKV�LL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

Privat utbildning

V�ra utbildningar �r baserade p� de senaste forskningsr�nen som vi g�r till�mpbara f�r livet och arbetslivet. Vi har valt den kognitiva metodiken f�r att du ska kunna arbeta seri�st och n� �nskade resultat.

Samtliga utbildningar ger dig s�v�l en inre som en yttre resa. Kombinationen av teori och praktik g�r att du l�r dig hur du ska anv�nda dina kunskaper.

Ett kompetensr�d som best�r av specialister garanterar f�r att det du l�r dig �r v�l bepr�vade teorier. F�rel�sare fr�n n�ringsliv/universitet ger dig ytterligare kvalitetss�kring. Varje f�rel�sning hos oss blir sp�nnande, intressant och givande!

Genom ett finansieringsavtal med Handelsbanken, d�r du har m�jlighet att betala 700 kr/m�nad f�r din utbildning, har vi ocks� breddat m�jligheten att l�ta viljan och inte ekonomin styra lusten att utbilda sig.

     Certifierad Coach  

     
Certifierad Rehabiliteringskonsult

     Diplomerad Stress/Friskv�rdsterapeut

     Rehabiliteringsprogram


     Ramavtal F�rs�kringskassan    
   

     
Best�ll broschyr