För oss - innebär det att vi aldrig slutar att utvecklas och ha roligt.

För dig - är det en kvalitetsgaranti när du köper våra tjänster.

 

 OM HÄLSOAKADEMIN EUROPA AB    FÖRETAG UTBILDNING     PRIVAT UTBILDNING     INSPIRATIONSKVÄLL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

Om Hälsoakademin Europa AB

Du är din framtid!
Hos oss tycker vi att kunskap och arbetsglädje är en oslagbar kombination.
Därför bygger alla våra utbildningar, rehabiliteringsprogram, företagstjänster och övriga tjänster på väl beprövade, effektiva vetenskapliga teorier och modeller. Vi betonar framförallt den kognitiva inriktningen.

Parallellt med detta arbetar vi utifrån dina egna, personliga upplevelser och erfarenheter. Efter många års arbete inom frisk- och hälsovård vet vi att det du själv upplevt och känt ger en djup förståelse och kunskap.
Vårt mål? Att det vi skapar tillsammans ska förädla ditt - och andras - liv.

Led dig själv och andra till ett harmoniskt liv!

Partneravtal med Lunds universitet

 

 

 

   Kompetensråd

     Ledning

    
Teamet

    
Föreläsare