Här kan du ladda ner  utbildningsbeskrivningar
och anmälningsblankett som pdf-filer för utskrift

Anmälningsblankett

Certifierad Coach

Certifierad Rehabiliteringskonsult

Dipl. Stress- och Friskvårdsterapeut

 

 OM HÄLSOAKADEMIN EUROPA AB    FÖRETAG UTBILDNING     PRIVAT UTBILDNING     INSPIRATIONSKVÄLL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

Utbildningar för företag

Samarbete
Idag är det är ett hårt klimat för många arbetsgivare. Sjuklöneperioden är förlängd, medan långtidssjukskrivningarna med krav på rehabiliteringsinsatser fortsätter att öka. Vi som arbetar i branschen kan också se att sjuknärvaron ökar. Alla dessa faktorer påverkar lönsamheten negativt.

Två fokus blir ett
När vi arbetar med våra företagskunder hittar vi lösningar och modeller som är till fördel både för arbetsgivaren och den anställde. Vår erfarenhet är att det endast är den sortens lösningar som fungerar riktigt bra. 

Skräddarsydda utbildningar
Vi på Hälsoakademin Europas Företagsservice har under många år arbetat med att hjälpa företag att skapa en positiv och hälsofrämjande arbetsmiljö.

 

 

 

 

 

 

 

  Certifierad Coach

   Certifierad Rehabiliteringskonsult


   Diplomerad Stress-/Friskvårdsterapeut

   Rehabiliteringsprogram


   Ramavtal Försäkringskassan

   Beställ broschyr