H�lsoakademin Europa AB
fick hedersomn�mnande f�r
b�sta m�ssmonter
p� Allt f�r h�lsan-m�ssan!
   "Mycket aktiv och engagerad 
    monterpersonal i uppseende-
    v�ckande cowboykl�der."
                            L�s mer


H�r kan du ladda ner hela v�r NYA
broschyr som pdf-fil f�r utskrift

Broschyr

 

� 2006 H�lsoakademin Europa AB

 OM H�LSOAKADEMIN EUROPA AB    F�RETAG UTBILDNING     PRIVAT UTBILDNING     INSPIRATIONSKV�LL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

Nu startar vi tre nya utbildningar!

Certifierad Samtalsterapeut steg 1
Grundutbildning i psykoterapi med transaktionsanalytisk inriktning. Utbildningen str�cker sig �ver fyra terminer. F�rdjupning inom olika metoder f�r stresshantering.

M�let med utbildningen �r att kunna:
� Bedriva psykoterapi under handledning.
� Till�mpa ett psykoterapeutiskt arbetss�tt.

Undervisningsform
Utbildningen bedrivs genom f�rel�sningar och seminarier p� internat varvat med praktiska �vningar och sj�lvk�nnedomstr�ning samt olika former f�r stresshantering. Handledning av deltagarnas praktiska arbete.

V�ra f�rel�sare
Utbildningen leds av erfarna psykoterapeuter och transaktionsanalytiker.

Beh�righet
F�r att kunna antas till utbildningen ska du ha grundl�ggande beh�righet f�r h�gskolestudier, eller utbildning hos H�lsoakademin Europa eller motsvarande.

Certifierad Transaktionsanalytiker steg 2
Vi f�ljer de f�reskrifter och rekommendationer som uppr�ttats av det europeiska f�rbundet European Association for Transaction Analysis (EATA). M�let med utbildningen �r att f�rbereda inf�r den internationella examen till transaktionsanalytiker inom psykoterapi.
Beh�righet: Certifierad Samtalsterapeut steg 1

Ett�rig utbildning i kognitiv terapi
Kognitiv terapi �r en aktiv strukturerad och probleminriktad metod f�r att unders�ka individens inre tankem�nster, mentala bilder, k�nslor och beteenden. Utbildningen bedrivs genom f�rel�sningar p� internat varvat med praktiska verktyg och en personlig utvecklingsplan.

            
     
Best�ll broschyr