Hälsoakademin Europa AB
fick hedersomnämnande för
bästa mässmonter
på Allt för hälsan-mässan!
   "Mycket aktiv och engagerad 
    monterpersonal i uppseende-
    väckande cowboykläder."
                            Läs mer


Här kan du ladda ner hela vår NYA
broschyr som pdf-fil för utskrift

Broschyr

 

© 2006 Hälsoakademin Europa AB

 OM HÄLSOAKADEMIN EUROPA AB    FÖRETAG UTBILDNING     PRIVAT UTBILDNING     INSPIRATIONSKVÄLL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

Nu startar vi tre nya utbildningar!

Certifierad Samtalsterapeut steg 1
Grundutbildning i psykoterapi med transaktionsanalytisk inriktning. Utbildningen sträcker sig över fyra terminer. Fördjupning inom olika metoder för stresshantering.

Målet med utbildningen är att kunna:
• Bedriva psykoterapi under handledning.
• Tillämpa ett psykoterapeutiskt arbetssätt.

Undervisningsform
Utbildningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier på internat varvat med praktiska övningar och självkännedomsträning samt olika former för stresshantering. Handledning av deltagarnas praktiska arbete.

Våra föreläsare
Utbildningen leds av erfarna psykoterapeuter och transaktionsanalytiker.

Behörighet
För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier, eller utbildning hos Hälsoakademin Europa eller motsvarande.

Certifierad Transaktionsanalytiker steg 2
Vi följer de föreskrifter och rekommendationer som upprättats av det europeiska förbundet European Association for Transaction Analysis (EATA). Målet med utbildningen är att förbereda inför den internationella examen till transaktionsanalytiker inom psykoterapi.
Behörighet: Certifierad Samtalsterapeut steg 1

Ettårig utbildning i kognitiv terapi
Kognitiv terapi är en aktiv strukturerad och probleminriktad metod för att undersöka individens inre tankemönster, mentala bilder, känslor och beteenden. Utbildningen bedrivs genom föreläsningar på internat varvat med praktiska verktyg och en personlig utvecklingsplan.

            
     
Beställ broschyr