H�r kan du ladda ner avtalen
som pdf-filer f�r utskrift

Rehabtj�nster och rehabinsatser

Distansutb. diplomerad stress-
och friskv�rdsterapeut

 

� 2006 H�lsoakademin Europa AB

 OM H�LSOAKADEMIN EUROPA AB    F�RETAG UTBILDNING     PRIVAT UTBILDNING     INSPIRATIONSKV�LL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

Ramavtal

H�r kan du l�sa mer om v�ra ramavtal med f�rs�kringskassan.
V�lj n�gon av knapparna i v�nstermenyn f�r att l�sa mer om:

Ramavtal avseende arbetslivsinriktade rehabiliteringstj�nster- arbetslivinriktade rehabiliteringsinsatser.
Med hela m�nniskan i centrum och med den kognitiva metodiken som grund utf�rs en samordnad medicinsk utredning.

Ramavtal avseende arbetslivsinriktade rehabiliteringstj�nster- utbildning.
Distansutbildning till Diplomerad Stress- och Friskv�rdsterapeut.

 

 

 

 

 

 

 

  Rehabtj�nster/insatser

   Rehabtj�nster/utbildning

   Best�ll broschyr