Här kan du ladda ner avtalen
som pdf-filer för utskrift

Rehabtjänster och rehabinsatser

Distansutb. diplomerad stress-
och friskvårdsterapeut

 

© 2006 Hälsoakademin Europa AB

 OM HÄLSOAKADEMIN EUROPA AB    FÖRETAG UTBILDNING     PRIVAT UTBILDNING     INSPIRATIONSKVÄLL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

Ramavtal

Här kan du läsa mer om våra ramavtal med försäkringskassan.
Välj någon av knapparna i vänstermenyn för att läsa mer om:

Ramavtal avseende arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster- arbetslivinriktade rehabiliteringsinsatser.
Med hela människan i centrum och med den kognitiva metodiken som grund utförs en samordnad medicinsk utredning.

Ramavtal avseende arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster- utbildning.
Distansutbildning till Diplomerad Stress- och Friskvårdsterapeut.

 

 

 

 

 

 

 

  Rehabtjänster/insatser

   Rehabtjänster/utbildning

   Beställ broschyr