Upplägg och innehåll

Några av våra nöjda coacher!

Utbildningsdagar

Pris

Kursgårdar

 

 

 OM HÄLSOAKADEMIN EUROPA AB     FÖRETAG UTBILDNING      PRIVAT UTBILDNING      INSPIRATIONSKVÄLL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

En termins utbildning till

Utbildning till diplomerad samtalscoach är en växande och eftertraktad utbildningsväg för dem som vill arbeta inom coachande samtal och stödja människor i deras personliga och professionella utveckling. En titel som "Samtalscoach" har uppkommit under de senaste åren och samtalcoaching involverar att leda stödsamtal med en coachande metodik för att hjälpa individer att nå sina mål och önskade förändringar i livet.

En av de utbildningsföretag som erbjuder en utbildning till diplomerad samtalscoach är HumaNova. Deras utbildning är tvåårig och omfattar 25 lärarledda utbildningstillfällen samt 14 studiegruppsträffar. För att bli diplomerad krävs det att den blivande coachen genomför 10 coachsamtal med adepter, har minst 20 timmar egen terapi och 5 timmar egen coaching. Utbildningen är även kvalitetssäkrad av EMCC European Quality Award på senior practitioner-nivå, vilket möjliggör att arbeta som professionell coach. Dessutom har en diplomerad samtalscoach möjlighet att ansöka om coachcertifikat från EMCC, en internationellt godkänd kvalitetssäkring.

Sammanfattningsvis är utbildningen till diplomerad samtalscoach en väg för att utveckla förmågor inom coachande samtal och stödja människors utveckling och förändring. Det finns olika utbildningsvägar och program som erbjuder verktyg och kunskaper för att bli en kompetent samtalscoach inom olika områden och sammanhang.

Certifierad Coach

enligt ICF normer med kognitiv inriktning

 

Coaching i tiden för framtiden!

Nöjer du dig med lagom bra?
Eller vill du ta steget fullt ut och bli enastående?

Vi har 15 års erfarenhet av att skapa och driva utbildningar inom friskvård, hälsa, coaching och rehabilitering, tillsammans har vi utbildat över 4000 deltagare.

Vi garanterar en coachutbildning som kombinerar coachingfärdigheter på allra högsta nivå tillsammans med det kognitiva förhållningssättet, marknadsföring och en hälsosam livsstil. Vi vet vad som krävs för att du ska kunna arbeta professionellt och framgångsrikt som coach.

Vi tillämpar ICF:s riktlinjer (International Coach Federation) och de färdigheter som vi tycker att en bra coach bör ha. Vi har partnerskap med Lunds Universitet och för oss innebär det inspiration och för dig en kvalitetsgaranti. Vår coachutbildning är speciellt sammansatt för att möta coachens behov. Coachutbildningen bedrivs växelvis på distans och på internat för att du ska kunna kombinera utbildningen med ditt arbete. Hälsoakademin Europas utbildning till Certifierad Coach bygger på grundinställningen att varje individ är utvecklingsbar och vill prestera och må bättre, både i arbetslivet och privat.

Vi tror att en ökad medvetenhet hjälper oss att växa och få förståelse för både oss själva och hur andra fungerar.

Vi är också övertygade om att fruktbara relationer bygger på förtroende och respekt. Att såväl fysisk som mental närvaro krävs i mötet mellan människor.

En ny hälsosammare livsstil och ledarstil för framgång!
Utbildningen till Certifierad Coach ser till hela människan. En människa som upplever balans mellan arbete och fritid, i relationerna till familj och vänner, mår inte bara bättre utan kan även prestera bättre på livets alla områden.

Utbildningen är baserad på de senaste forskningsrönen som vi gör tillämpbara för livet och arbetslivet. Vi har valt den kognitiva metodiken på grund av att den har erkänt goda och väl dokumenterade effekter. Detta för att du ska kunna arbeta seriöst och nå önskade resultat.

Föreläsarkompetensen består av några av Sveriges i särklass bästa coacher. Allt för att öka dina möjligheter till framgång som Certifierad Coach. Dessutom använder vi oss av vår egen studielitteratur som är skräddarsydd för utbildningen. Inhyrda föreläsare från näringslivet ger dig ytterligare kvalitetssäkring. Varje föreläsning hos oss blir spännande, intressant och givande!

Din nya yrkesroll fordrar kunskap inom försäljning och marknadsföring. Grunderna för detta får du i utbildningen hos oss.

Vi på Hälsoakademin Europa arbetar inte bara med utbildning utan även med coaching på individ- och gruppnivå. Vi praktiserar alltså själva det vi undervisar och talar om. Vi älskar det vi arbetar med - och den glädjen vill vi förmedla till dig. Vår vision är att vi alla gemensamt kan göra Sverige och Europa friskare!

Men går det att koppla medarbetarnas välbefinnande till det ekonomiska resultatet?
Finns det något bra sätt att redovisa hälsofrågor kopplat till lönsamheten? Och vad är det egentligen som ligger bakom de senaste årens galopperande sjukskrivningar?

Fyra stora grupper ligger bakom 80 % av alla långtidssjukskrivningar och stressen är den gemensamma faktorn. Det är endast få fall där stressen skapas enbart av situationen på arbetet. Det handlar oftare om flera samverkande orsaker men arbetssituationen är en viktig bidragande orsak.

Framgångsrika friska företag
Det lönar sig alltså att skapa ett så bra arbetsklimat som möjligt. Att satsa på friskvård och stressförebyggande åtgärder. Att bygga upp en atmosfär där medarbetarna mår bra och kan utvecklas med framförallt ett coachande förhållningssätt. Detta grundas på en kombination av kunskap från forskning och praktiska erfarenheter från företag som arbetar strategiskt med att skapa stimulerande och hälsosamma arbetsförhållanden.

Coaching ger framgång!

Hjärtligt välkommen till oss! Tillsammans gör vi en skillnad!

Certifierad Coach

enligt ICF normer med kognitiv inriktning

Vad är ICF?
ICF är världens största branschorganisation för professionella coacher och finns i 70 länder. ICF har som uppgift att utveckla, stödja och bevara kvaliteten, kompetensen och integriteten för coachingprofessionen.

Vad innebär kognitiv inriktning?
Våra känslor påverkar våra tankar som visar sig i vårt beteende. Hur kan du hjälpa dina klienter till ökad självinsikt och coacha dem till att tänka "rätt" tankar.

Om utbildningen
Du får möjlighet att arbeta med olika inriktningar av coaching. Det kan vara coaching inom exempelvis livscoaching, hälsa, och karriär. Individuell coaching eller gruppcoaching. Även arbete med organisationsutveckling, chefscoaching och ett coachande ledarskap.

Processinriktad
Vår kvalificerade coachutbildning är processinriktad. Föreläsningsblocken innehåller föreläsningar, fallstudier och coach specifik träning för att spegla den verklighet du kommer att möta som Certifierad Coach.

Utbildningen till Certifierad Coach är till för dig som vill:

  • Lära dig mer om förutsättningarna och grunderna för framgångsrik coaching, på så väl individ- som gruppnivå.

  • Ta fram människors fulla potential, privat och i arbetslivet.

  • Kunna stödja, inspirera och vägleda andra människor.

  • Coacha till kärriärutveckling.

Kurslitteratur
Vid varje kursstart presenteras ett väl utvalt kurslitteraturpaket som bl a innehåller böcker & annat coachingmaterial som är producerat av Hälsoakademin Europa.

Vad är en certifierad coach?
Hälsoakademin Europas coachutbildning följer International Coach Federations (ICF) normer. ICF är en branschorganisation för professionella coacher. Organisationen verkar för en kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av branschen. Det finns tre nivåer av certifieringar hos ICF:

Nivå 1 ACC, Accredited Certified Coach
Nivå 2 PCC, Professional Certified Coach
Nivå 3 MCC, Master Certified Coach

Varje nivå har olika krav på teoretisk utbildning och praktisk färdighet. När du har genomgått Hälsoakademin Europas utbildning blir du certifierad coach av Hälsoakademin Europa AB. För att erhålla ICF certifiering till ACC krävs förutom utbildningen på minst 60 timmar att du har:

  • 100 timmars klientpraktik, varav 75 timmar ska vara betalda (minimum 8 klienter)
  • Referensbrev från två certifierade coacher
  • Muntlig examination per telefon

Mer information om ICF´s certifieringar finns på www.coachfederation.org under credential. Du kan bli medlem i ICF utan att vara certifierad.

   Certifierad Coach  

     Certifierad Rehabiliteringskonsult

     Dipl. Stress-/Friskvårdsterapeut

     Rehabiliteringsprogram
 

     Ramavtal Försäkringskassan

     Beställ broschyr