© 2006 Hälsoakademin Europa AB

 OM HÄLSOAKADEMIN EUROPA AB    FÖRETAG UTBILDNING     PRIVAT UTBILDNING     INSPIRATIONSKVÄLL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

Kompetensrådet


Kerstin Thunberg
Fil.dr och leg.
psykolog,
specialist på
organisations-
psykologi.


Alf Näslund
Marknadsdirektör och Kreativ Chef.


Monica Lannerud
Leg. psykolog
och psyko-terapeut.
Klinisk psykologi
och kognitiv
psykoterapi.


Anders Karlsson
Socionom.
Specialist på
sysselsättnings-
och rehab-iliteringsfrågor.


Fredrik Ask
Civilekonom.
Företagsledare,
förhandlings-
och sälj-träningskonsult.


 


Gabrielle Gauthier-Hernberg
Leg läkare,
inriktning  friskvård och rehabilitering.        


Anette Green
HR-chef med
erfarenhet från
industri- och tjänsteföretag.


Eva Wijkström
Sjuksköterska
och gestalt-terapeut.
Specialiserad
på smärt-rehabilitering.


Caroline Thott
Leg sjuk-gymnast 
och ergonom.
S.A.F.E-utbildad.
Rehaberfarenhet.


Cecilia Lundin
Pedagog och lärare.
 

 

 

 

 

   Kompetensråd

     Ledning

    
Teamet

    
Föreläsare

I vårt kompetensråd har vi har samlat några av landets mest erfarna och välrenommerade branschaktörer och specialister. Kompetensrådet är en kvalitets-säkring och naturligtvis en kontinuerlig inspirationskälla.