Upplägg och innehåll

Möt några av våra nöjda stress- och friskvårdsterapeuter

Utbildningsdagar

Pris

Kursgårdar

 

 

 OM HÄLSOAKADEMIN EUROPA AB    FÖRETAG UTBILDNING     PRIVAT UTBILDNING     INSPIRATIONSKVÄLL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

Ettårig utbildning till

Diplomerad Stress- och Friskvårdsterapeut

med kognitiv inriktning


Arbetsmarknaden

Beräknade kostnader för sjukförsäkringar uppgår till över 100 miljarder (källa: Försäkringskassan 2004). Fortfarande ökar de långa sjukskrivningarna. Du behövs!

Vår utbildning genomförs i enlighet med det mål regeringen satt upp för minskad sjukfrånvaro. Du får kompetens att arbeta förebyggande inom friskvårdsområdet samt med stresshantering och andra hälsofrämjande insatser.

Hur arbetar en Diplomerad Stress- och Friskvårdsterapeut?

Som Diplomerad Stress- och Friskvårdsterapeut arbetar du som konsult eller anställd med att föreläsa, hålla workshops, driva hälsoprojekt, göra undersökningar, ge personlig rådgivning, minska stress och förebygga fysisk och psykosocial ohälsa ute på företag, kommuner, landsting och organisationer.

 

Vetenskap, metod och verktyg

Utbildningen har kognitiv grund. Den bygger på de vetenskapligt bevisade nära sambanden mellan kropp, själ, känslor och tankar.

Under utbildningstiden får du ta del av 100 beprövade teoretiska och praktiska verktyg som du kan använda i ditt framtida arbete.

 

Näringslivsanpassat
Under utbildningen genomför du en handledd och självvald fallstudie ute på ett företag. Denna ger dig möjlighet till att visa din kompetens, prova dinakoncept, skapa kontakter och kanske även träffa en presumtiv arbetsgivare. Alternativt genomför du en skriftlig fördjupningsuppgift.

 

Utbildningens mål

Efter genomförd diplomutbildning har du den kunskap och de verktyg som behövs för att arbeta som professionell Stress- och friskvårdsterapeut. Och du har även fått lust och motivation att gå ut och göra det!

 

Utbildningsbidrag
Vissa kommuner och Försäkringskassor beviljar utbildningsbidrag till den som är behörig att söka bidragen. Kontakta oss gärna för information.

 

Utbildningens upplägg och innehåll

Utbildningen sträcker sig över två terminer fördelade på nio kurstillfällen med två dagars internat. Handledning i grupp på kvällen mellan utbildningsdagarna.

 

Kognitiv metod
Känslor påverkar våra tankar som påverkar vårt beteende. Hur man får ökad självinsikt och kan ändra sitt tankemönster.

Psykologi
Du utvecklar kunskap och förståelse kring vad som påverkar människans sätt att fungera.

Hälsopedagogik
Du studerar hälsoinsatser och hur dessa kan anpassas till olika grupper för bästa resultat.

Idrott och hälsa
Vi ser hur en kombination av fysiskt och psykiskt välbefinnande leder till ökad hälsa.

Näringslära
Hur ska du äta för att må bra? Hur förmedlar du denna kunskap till andra?

Småföretagande
Vi gör en affärsplan, lär oss att sälja in våra tjänster och går igenom processen att starta eget företag.

Kommunikation
Här lär du dig anpassa kroppsspråk och tal till mottagaren så att det du säger verkligen ska nå fram.

Personalekonomiskt hälsoarbete
Du studerar hur olika friskvårds-insatser direkt kan påverka organisationens lönsamhet via sänkta kostnader för sjukfrånvaro.

Mental träning och avspänning
Hur kan man öka sin inre balans och självinsikt och må bättre genom mental träning och avspänningstekniker?

Självkännedom och grupprocesser
Under internaten lär erfarna terapeuter ut hur vi kan öka vår självkännedom, och förstå gruppernas påverkan.

Handledning och coaching
Handledning och coaching studeras och praktiseras. I utbildningen ingår även en handledarutbildning för att du skall kunna arbeta med egna klienter.

Stresshantering
Hur identifierar och hanterar vi fysiska och psykiska stressrelaterade hälsoproblem?

Exempel på Praktiska verktyg:
Affärsplan
Stresshanteringsprogram
Kostregistrering
Konditionstest
Avslappningsövningar
Guidade meditationer
Qi-gong
Pausmassage
Hälso- och Livsstilsprofil
Stresstest
Personanalys
Projektplanering
Pausmotion
Livsmanus
Ego-gram
Relationskarta
Koncept mot sockerberoende
Gi-modell
Viktminskningsprogram
Hälsoenkät

 

 

 

 

 

   Certifierad Coach  

     Certifierad Rehabiliteringskonsult

     Diplomerad Stress-/Friskvårdsterapeut

     Rehabiliteringsprogram 

     Ramavtal Försäkringskassan

     Beställ broschyr