Upplägg och innehåll

Utbildningsdagar

Pris

Kursgårdar

 

 

 OM HÄLSOAKADEMIN EUROPA AB    FÖRETAG UTBILDNING     PRIVAT UTBILDNING     INSPIRATIONSKVÄLL      PRODUKTER      PRESS        KONTAKT   

Ettårig utbildning till

Certifierad Rehabiliteringskonsult

med kognitiv inriktning


Arbetsmarknaden

Den nya lagen från 2005 innebär att arbetsgivaren är medfinansierings-ansvarig under hela sjukskrivningsperioden – om inte rehabiliteringsåtgärder sätts in. Marknaden har ett stort behov av rehabiliteringskompetens.

Vår utbildning genomförs i enlighet med Försäkringskasseförbundets anbudsförfrågan och det mål regeringen satt upp för minskad sjukfrånvaro.

 

Hur arbetar en Certifierad Rehabiliteringskonsult?

Det här är en utbildning för dig som vill leda, planera, strukturera och lösningsfokuserat minska samt förebygga långtidssjukskrivningar genom att ta fram bästa möjliga rehabiliteringsinsatser för både individ och arbetsgivare. Efter certifieringen har du kompetens att arbeta på ledningsnivå med övergripande rehabiliteringsplanering eller på personalavdelning med aktiva rehabiliteringsåtergärder eller med olika uppdrag som konsult i ditt eget företag.

 

Vetenskap, metod och verktyg

Vår utbildning bygger på kognitiv beteendeterapi som är en strukturerad, problemlösningsinriktad metod.

Vi utgår också från psykolog Kerstin Thunbergs forskningsresultat om kronisk smärta. Sassammetodiken och Sassamkartan ingår som modeller. Under utbildningstiden får du ta del av 100 beprövade teoretiska och praktiska verktyg som du kan använda i ditt framtida arbete.

 

Utbildningens mål

Efter genomförd certifieringsutbildning har du den kunskap och de verktyg som behövs för att arbeta som professionell rehabiliteringskonsult.

 

Näringslivsanpassat

Under utbildningen genomför du en handledd och självvald fallstudie ute på ett företag. Denna ger dig möjlighet till att visa din kompetens, prova dina koncept, skapa kontakter och kanske även träffa en presumtiv arbetsgivare. Alternativt genomför du en skriftlig fördjupningsuppgift.

 

Behörighet

Förkunskaper i form av arbetslivs- erfarenhet inom vård, rehabilitering, personalfrågor eller arbetsmiljö. Alternativt: Diplomerad Stress- och Friskvårdsterapeut. Alternativt: Vår utbildningsansvarig kan även validera lämplighet. Dessutom krävs det ett personligt brev.

 

Utbildningens upplägg och innehåll

 

Rehabilitering och habilitering

Du lär dig ta initiativ till att utveckla människors fysiska, psykiska och sociala förmåga till meningsfullt arbete.


Handledning och coaching

Handledning och coaching studeras och praktiseras. I utbildningen ingår även en handledarutbildning för att du ska kunna arbeta med egna klienter.


Alternativ medicin

Du får kunskap och insikt om de skiljelinjer som finns mellan alternativ medicin och skolmedicin.


Ergonomi

Här lär du dig att undersöka olika arbetsmiljöer utifrån krav på ergonomisk anpassning.


Etik och livsfrågor

Vi studerar olika livsåskådningars syn och påverkan på hälsa samt hur du kan arbeta etiskt professionellt och med hög moral.


Arbetsmiljö och säkerhet

Hur kan vi påverka vår egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa? Vi går igenom lagar och förordningar.


Kognitiv metod

Du får kunskap om den kognitiva metoden och dess användningsområde vid rehabilitering.


Organisation och ledarskap

Det hälsosamma ledarskapet studeras. Här får du även lära känna dig själv för att leda andra framgångsrikt.


Psykosocialt arbete

Vilka faktorer kan leda till psykosociala problem? Vi studerar åtgärder utifrån ett psykosocialt perspektiv.


Projekt och företagande

Hur man framgångsrikt och med lönsamt resultat driver och leder företag och projekt.


Stresshantering

Hur identifierar och hanterar vi fysiska och psykiska stressrelaterade hälsoproblem?


Pedagogiskt ledarskap

Vi studerar olika typer av ledarskap och förmågan att motivera och inspirera till delaktighet och kreativ utveckling.

Exempel på praktiska verktyg:
Rehabiliteringsprocess
Motivationsnyckel
Handlingsplan
Rehabschema
Qi-gong
Avslappningsövningar
Mental träning
Arbetsmiljöenkät
Micro-pauser
Pausmassage
Pausgympa
Arbetsplatsbedömning
Värderingsmeny
Coachingmodeller
Personlighetsanalys

 

 

 

 

 

   Certifierad Coach  

     Certifierad Rehabiliteringskonsult

     Diplomerad Stress-/Friskvårdsterapeut

     Rehabiliteringsprogram 

     Ramavtal Försäkringskassan

     Beställ broschyr